O mne

Mgr. Samuel Záhradník

Vek: 30

Vzdelanie:

 • Gymnázium Topoľčany
 • Lekárska fakulta – Masarykova univerzita v Brne
 • Biomedicínska fyzika – Univerzita Komenského v Bratislave.
 • Masérska škola ZAMAS – Vrútky

Poskytuje:

 • Klasickú masáž
 • Mäkké techniky
 • Breussovu masáž
 • Bankovanie-moxovanie
 • Kraniosakrálnu terapiu
 • Thajská masáž
 • Terapiu Cesta sme nahradili terapiou RUŠ

Od malička som sa zaujímal o biológiu. Fascinuje ma ľudské telo. Neoficiálnu masérsku prax som začal ako 5 ročný keď som sa prechádzal po otcovom unavenom chrbáte. Po čase som nabral silu v rukách a pre najbližšiu rodinu som bol vždy k dispozícii. Napriek doteraz silnému racionálnemu zmýšľaniu, som sa dostal k informáciam, ktoré zmenili môj postoj k životu. Začal som veriť vo veci medzi nebom a zemou. Dospel som k záveru, že myslenie a prístup človeka sú kľúčové vo všetkých sférach života a zároveň ho aktívne formujú. Inak povedané sme strojcami vlastného “šťastia”. Zaujímam sa o osobný rozvoj.